A la nova botiga Bansell pots entrar-hi i emprovar-te la roba que t’agradi amb total garantia d’higiene perquè seguim un rigorós protocol de desinfecció

:

Primer de tot, la roba emprovada la separem, sotmesa a quarantena, a un lloc aïllat un mínim de 48 hores esperant que el possible coronavirus quedi desactivat.
Per completar aquest procés de desinfecció sotmetem la roba a un bany de vapor (100ºC) per fora i per dintre de la peça abans de ser retornada al punt de venda.

Vine, amb tota tranquil·litat.